Ga naar de inhoud

ZWO: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

De werkgroep ZWO (vallend onder de verantwoordelijkheid van de streekdiaconie) organiseert elk jaar projecten om de gemeente bewust te maken van de hulp die elders in de wereld nodig is. Tijdens de vieringen krijgen deze projecten aandacht. In 2013 en 2014 besteedt de ZWO aandacht aan het project ‘Verbetering van onderwijs voor werkende kinderen’ van organisatie Cepromun in Peru. Cepromun richt zich in dit project speciaal op kinderen en jongeren die in de schoenenbusiness werken en men vraagt aandacht voor de positie van kinderen die werken.

Meer informatie kunt u vinden via www.kerkinactie.nl.

Tijdens de 40-dagentijd krijgt dit project in de gehele streekgemeente aandacht en zijn de opbrengsten van de vastenactie voor dit doel bestemd.