Ga naar de inhoud

Kerkdiensten in onze gemeente

De kerkdiensten in onze gemeente vinden plaats in één van onze drie kerken, deze vindt u in Dreumel, Wamel en Boven-Leeuwen. De aanvangstijd van de dienst is om 10.00 u. De precieze locatie en tijd kunt u altijd vinden in het kerkblad, op de website of in het huis aan huis blad ‘de Maas en Waler’

We komen bij elkaar voor zang, gebed, inspiratie en overdenking. Naast traditionele diensten zijn er diensten die een wat ander karakter hebben; zij zijn bijvoorbeeld voorbereid door de jongeren, hebben een bepaald thema en een andere opzet (bijvoorbeeld op de startzondag) of de viering heeft een diaconaal karakter, met als doel een diaconaal project dichter bij de gemeente te brengen.

Ook zijn er vieringen waarin kinderen gedoopt worden of het Avondmaal gevierd wordt. Ook de kinderen en jongeren zijn in onze gemeente welkom om mee te delen in brood en wijn (druivensap).

De gemeentezang wordt begeleid door één van de organisten op de prachtige orgels in onze, eveneens zeer mooie, kerken. We zingen uit het Nieuwe Liedboek. De cantorij verleent regelmatig haar medewerking aan de diensten.

Er wordt tijdens de kerkdienst kindernevendienst verzorgd voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Voor de allerkleinsten t/m 4 jaar is er tijdens de dienst oppas aanwezig.
In Wamel is er regelmatig jeugdkerk, voor jongeren in het voortgezet onderwijs, kijk voor meer informatie op de pagina Jeugd op deze website.

Voor sommige gemeenteleden is het niet mogelijk op eigen gelegenheid naar de kerk te komen. De diaconie zorgt voor een taxirooster om deze mensen op te halen en thuis te brengen.

Na de diensten ontmoeten we elkaar graag bij de koffie!