Ga naar de inhoud

Vertrouwenspersonen

De kerk een veilige plaats voor iedereen.

Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen helaas ook in de Protestantse Kerk voor.

De PKN adviseert om in elke kerkelijke gemeente in Nederland een vertrouwenspersoon aan te stellen. De kerkenraad heeft dit advies opgevolgd en Gradus Lam als Joke Arts zijn bereid gevonden om vertrouwenspersoon te zijn voor onze gemeente.

U kunt contact met hen opnemen via onderstaande gegevens:

Gradus Lam

T: 06-22006678
E: gradus.lam@pg-westmaasenwaal.nl


Joke Arts

T: 0487-540004
E: joke.arts@pg-westmaasenwaal.nl

Taken vertrouwenspersoon binnen onze gemeente

Als vertrouwenspersoon heb je een aantal taken te vervullen zoals:

 • Opvang en begeleiding: De vertrouwenspersoon functioneert als eerste aanspreekpunt voor klagers. In overleg en eventueel onder advisering van het Meldpunt kan de vertrouwenspersoon de klager gedurende het traject begeleiding bieden.
 • Adviseren:
  De vertrouwenspersoon adviseert klager over een eventueel vervolgtraject.
 • Signaleren:
  De vertrouwenspersoon geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de kerkenraad rondom gesignaleerde knelpunten en preventie activiteiten.
 • Informeren:
  de vertrouwenspersoon heeft jaarlijks overleg met de kerkenraad en legt daarbij verantwoording af middels een jaaroverzicht.
 • Voorlichting en preventie:
  de IVP stimuleert de kerkenraden en alle personen die betrokken zijn bij jeugdtaken te werken volgens het Stappenplan Veilig Jeugdwerk.

Daarnaast zijn er dingen, die níet vallen onder de taak van een vertrouwenspersoon zoals:

 • Doet niet aan waarheidsvinding.
 • Gaat zelf niet op onderzoek uit.
 • Is niet de oplosser van het probleem.
 • Is geen mediator.
 • Is geen therapeut, pastorale medewerker, geen advocaat en geen rechercheur.
 • Is niet het aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten.