Ga naar de inhoud

Diaconie

Op plaatselijk niveau springt de diaconie soms bij bij persoonlijke financiële nood. Het gaat hier niet alleen om financiële ondersteuning, maar ook om het vinden …

De diaconie heeft aandacht voor asielzoekers. Ook in onze dorpen wonen mensen die om wat voor reden ook hier een nieuw leven hopen op te bouwen.

Voor de oudere gemeenteleden organiseert de diaconie ieder jaar in november een ouderenmiddag. Al jaren is deze middag een succes.


Ook het werk in onze gemeente voor de jongeren wordt gesteund door de diaconie. Ieder jaar probeert de jongerengroep een diaconale actie te organiseren.

De werkgroep ZWO (vallend onder de verantwoordelijkheid van de streekdiaconie) organiseert elk jaar projecten om de gemeente bewust te maken …


Leden van het college van diakenen

Lida de Vree

Voorzitter Diaconie

Yvonne Stuiver

Vluchtelingenbeleid

Gradus Lam

Scriba Diaconie


Contact

diaconie@pg-westmaasenwaal.nl

Rekeningnummer:

RABO: NL96RABO0373736029
T.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente West Maas en Waal