Ga naar de inhoud

Boven-Leeuwen

Geschiedenis

Op een prachtige plek aan de Waalbandijk staat de protestantse kerk. Het is een kleine achthoekige zogenoemde ‘centraalbouw’, die in 1756-1757 gebouwd is. Later werd een consistoriekamer / kindernevendienstruimte aangebouwd.
Eerder stond er een middeleeuwse kerk (de St. Aldegundiskerk), die in 1706 bij een dijkdoorbraak verloren is gegaan.
In de periode september 1944 tot begin 1945 heeft de huidige kerk door gevechtshandelingen ernstige schade opgelopen. Van 1964-1966 is de kerk volledig gerestaureerd. Bij deze restauratie is de kap vernieuwd en werd het spitsje door het koepeltorentje vervangen.

In de kerk vallen de preekstoel met koperen lezenaar en een eveneens koperen zandloperhouder op (allen uit 1756). Deze laatste werd vroeger gebruikt om ervoor te zorgen dat predikanten niet te lang zouden preken.
In de toren hangt een moderne klok. De originele klok uit 1756 van de gieter Alexius Petit, werd in 1942 op last van de Rüstungsinspektion uit de toren gehaald. Deze klok woog 410 kilo en droeg het opschrift: ‘Alexius Petit me fudit’ (Alexius Petit heeft mij gegoten).

Orgel

De Utrechtse firma J. de Koff & Zn. bouwde omstreeks 1935 een éénklaviers orgel voor de Protestantse kerk van Boven-Leeuwen.

Dispositie:
Prestant 8′
Voix Céleste 8′ (discant)
Viola di Gama 8′ (C-B uit Bourdon)
Bourdon 8′
Octaaf 4′
Fluit 4′
Octaaf 2′

Omvang manuaal: C-f3
Omvang aangehangen pedaal: C-d1