Ga naar de inhoud

Contactpersonen

Onder pastoraat verstaan wij het aandacht hebben voor een ander. Wij vinden het belangrijk dat er in de gemeente ruimte is voor onderlinge betrokkenheid, waarin ook ruimte voor God kan ontstaan.

Dit kan op vele verschillende manieren: mensen ontmoeten elkaar tijdens het koffiedrinken na de dienst, bij andere kerkelijke activiteiten of in het dorp waar zij wonen.

Vanuit de kerken gaan iedere week bloemen naar mensen als groet van de gemeente en ter bemoediging.

De predikant(e), ouderling(en) en ouderenbezoeksgroep geven speciaal aandacht aan het pastoraat. Dit kan bij mooie gebeurtenissen zijn, zoals de geboorte van een kind of een voorgenomen huwelijk. Maar zeker ook bij ziekte, eenzaamheid en na een overlijden.

Voor ieder dorp functioneert één persoon als contactpersoon. Met deze persoon kunt u contact opnemen voor allerhande vragen en het doorgeven van informatie. De contactpersoon zorgt ervoor dat het verzoek en / of de informatie bij de juiste persoon terecht komt. U kunt hierbij denken aan een diaken, ouderling, predikant, ledenadministrateur, enzovoorts.

Appeltern:
mevr. van Eck
tel: 0487-507636
appeltern@pg-westmaasenwaal.nl 
Dreumel:
mevr. IJzerman 
tel: 0487-570946
dreumel@pg-westmaasenwaal.nl
Altforst:
mevr. van Bennekom
tel: 0487-541579
altforst@pg-westmaasenwaal.nl
Wamel:
mevr. Miedema
tel: 06-40006134
wamel@pg-westmaasenwaal.nl
Maasbommel:
mevr. Wijgerse
tel: 0487-561595
maasbommel@pg-westmaasenwaal.nl
Beneden-Leeuwen:
dhr. en mevr. Fredrik
tel: 0487-561437
benedenleeuwen@pg-westmaasenwaal.nl
Alphen:
fam. Fredrik
tel: 0487-561437
alphen@pg-westmaasenwaal.nl
Boven-Leeuwen:
mevr. van Maurik
tel: 0487-592110
bovenleeuwen@pg-westmaasenwaal.nl
St. Elisabeth:
mevr. Duermeijer
tel. 0487 594 934