Ga naar de inhoud

Kerkenraad in beeld

Predikant

Vacant

Predikant

Ouderlingen

De ouderlingen dragen samen met de predikant, de bezoeksgroep en de contactpersonen zorg voor het pastoraat in de gemeente. Daarnaast zijn zij, eveneens samen met de predikant, verantwoordelijk voor de eredienst.

Renée Braakhekke

Scriba Kerkenraad

Diaconie

Er zijn nog steeds mensen die leven in kwetsbare omstandigheden, zowel dicht bij huis als ver(der) weg. De diaconie van onze gemeente wil omzien naar deze mensen, op een manier die past bij de gegeven situatie.

Lida de Vree

Voorzitter Diaconie

Yvonne Stuiver

Vluchtelingenbeleid

Gradus Lam

Scriba Diaconie

Kerkrentmeesters

Een levende kerkelijke gemeenschap kent ook een financiële kant. U kunt dan denken aan het onderhoud van de historische kerken, orgels en begraafplaatsen en het traktement van de predikant.

Het is belangrijk dat het college van kerkrentmeesters beschikt over de kennis en kunde op het gebied van subsidies, financiële administratie en beheerszaken.

Arend Huttinga

Voorzitter Kerkrentmeesters

Niek Plaggenmarsch

Penningmeester

Allard van der Steege

Scriba Kerkvoogdij