Ga naar de inhoud

Onze gemeente

De Protestantse Gemeente West Maas en Waal wil ruimte bieden voor het beleven van het geloof, om de liefde van God als hartslag van het leven aan te wakkeren en brandende te houden. Hierbij speelt de verbondenheid met de wereld een belangrijke rol; wij zijn mensen die leven in het midden van de samenleving, die oude en nieuwe vragen hebben, die open staan voor oude en nieuwe mogelijkheden van geloofsbeleving en zingeving.

Onze gemeente is een veelkleurige gemeente, waarvan de leden uit vrijwel alle windrichtingen van de protestantse traditie komen. Daardoor is er openheid voor verschillende visies op kerk en Bijbel en streven wij naar een combinatie van traditie en vernieuwing in activiteiten en eredienst. Wij vinden het ook belangrijk wegen te zoeken om er te zijn voor de mens in nood, ver weg en dichtbij. Niet in de laatste plaats wil onze gemeente een plaats van ontmoeting zijn. Dit komt tot uiting in de erediensten en de vele andere activiteiten die plaats vinden in onze gemeente.