Ga naar de inhoud

Open Leur Vieringen

Wat is een Open-Leurviering?

Elke laatste zondag in de maand , al meer dan 30 jaar, is er een oecumenische Open-Leurviering, meestal in de Protestantse kerk van Leur. Deze diensten worden “Open Leur” vieringen genoemd, omdat de thema’s uit het maandblad “Open Deur” komen. Dit blad, samengesteld door mensen uit verschillende christelijke geloofstradities, is een oecumenisch tijdschrift dat mensen binnen en buiten de kerken inspireert na te denken over leven en geloven. De Open Leurvieringen worden afwisselend verzorgd door een pastoor, dominee, pastor, een geestelijk verzorger of een werkgroep. De vieringen zijn bezinnende bijeenkomsten van woord, gebed en zang rondom een actueel thema. De zang wordt vaak verzorgd door een koor of zanggroep uit Maas en Waal. De kerkgangers worden er zoveel mogelijk bij betrokken door zelf mee te zingen. Ook zijn er diensten met samenzang of met medewerking van een muziekensemble. Na afloop is er tijd om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of thee.

Kerk Leur

Het ontstaan van de Open-Leurvieringen.

In de jaren ’80 van de vorige eeuw waren er in Maas en Waal diverse activiteiten op het vlak van de oecumene in de vorm van gespreksgroepen, leerhuizen en gezamenlijke vieringen. Het uitgangspunt was steeds dat de verschillende tradities er mochten zijn: de verschillen waren juist verrijkend, je vulde elkaar aan en je kon van elkaar leren.

Onder leiding van deken Adriaan Vugts, dominee Kok van Nood en anderen, werd de oecumene in Maas en Waal vorm gegeven door de oprichting van het Oecumenisch Beraad. Vanuit deze groep werden de diverse gezamenlijke activiteiten aangestuurd. In oktober 1987 werd er in het gerestaureerde Protestantse Kerkje van Leur gestart met de eerste “Open-Leur” viering. Om de bezoekers uit het westelijk deel van Maas en Waal in de gelegenheid te stellen “niet zo ver te hoeven reizen”, is er later afgesproken om 2 keer per jaar de Open-Leurviering in de Protestantse kerk van Wamel te houden.

Nog steeds: “WELKOM!”

Na ruim 30 jaar bent u nog steeds van harte welkom bij de Open-Leurvieringen.

Onder de kop “We zijn nog lang niet aan het einde van ons Latijn” besteedde de Gelderlander een artikel aan het 30-jarig bestaan van de vieringen in 2017. De bijeenkomsten op de laatste zondag van de maand vinden meestal plaats in Leur. In januari en juni worden de diensten gehouden in de Protestantse Kerk in Wamel. De aanvangstijd is steeds 19.00 uur.

In december en in de vakantiemaanden juli en augustus zijn er geen vieringen.

Na afloop is er, tijdens de koffie of thee, tijd voor een gesprek: onderling, met de voorganger of met de leden van de Open-Leurwerkgroep. Tevens ligt er achter in de kerk een boek, waarin u opmerkingen, wensen etc. kunt doorgeven. Wanneer u uw emailadres vermeldt, wordt u per mail op de hoogte gehouden van de komende bijeenkomsten. Voor meer info neemt u contact op via het contactformulier op deze site.

Van harte welkom bij een Open-Leurviering!