Verlenging ‘online kerkdiensten’

Gisteravond heeft de kerkenraad besloten om tot juni op de huidige voet met diensten in Dreumel door te gaan.
Met als mogelijkheid om op Hemelvaartsdag (13-05) een dienst in de open lucht te houden in Boven-Leeuwen.
Alle diensten zullen door Edo en Marta worden verzorgd.