Ga naar de inhoud

(Financiële) hulp

Op plaatselijk niveau springt de diaconie soms bij bij persoonlijke financiële nood. Het gaat hier niet alleen om financiële ondersteuning, maar ook om het vinden van een weg uit de kwetsbare financiële positie.

Soms hebben mensen aanpassingen nodig vanwege een beperking. De diaconie kan helpen bij het indienen van aanvragen voor deze aanpassingen.
Hetzelfde geldt voor een helpende hand om in de wirwar van instanties de juiste te vinden.

Voor hulp in Nederland en ver daarbuiten sluit de diaconie aan bij Kerk in Actie, de diaconale tak van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.

Kerk in Actie steunt zowel in Nederland als wereldwijd het werk van honderden christelijke kerken en organisaties, om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te geven. Deze samenwerking is op gebaseerd op gelijkwaardigheid.

Voor meer informatie: www.kerkinactie.nl