Ga naar de inhoud

Activiteiten

Het jaar door worden er verschillende activiteiten georganiseerd, ofwel voor een specifieke groep, ofwel voor de gemeente als geheel.
Doel van de activiteiten is het bevorderen van de onderlinge verbondenheid en het leren van en met elkaar.
Het onderlinge (geloofs-)gesprek, in welke vorm dan ook, vinden wij zeer waardevol en wij streven ernaar zoveel mogelijk mensen hierbij te betrekken.

In het menu links vindt u actuele informatie over de activiteiten. Daarnaast promoten we de activiteiten via de zondagsbrief (die u terugvindt onder Downloads), via de homepage van deze site en via de regionale bladen.